Railways in Poland/ Poland/ EDK80 (PKP)
EDK80-298 at Wolsztyn roundhouse.

18 Aug 2003

© 2002-2020 Railways in Poland | Contact