Railways in Poland/ Poland/ EU07 (PKP)
EU07-004 has just finished its journey with the fast train No. 47101 'Kozio³ek' from Katowice at Poznañ G³ówny station.

01 Jun 2003

EU07-004 maneuvering at Poznañ G³ówny station.

01 Jun 2003

EU07-004 332 'Goral' Bratislava-Katowice. Gocza³kowice Zdrój.

11 Nov 2003

EU07-004 Katowice depot.

20 Nov 2003

EU07-005 8752 to Krynica. Plaveè (Slovakia).

07 Sep 2003

EU07-005 8752 to Krynica. Plaveè (Slovakia).

07 Sep 2003

EU07-005 31106 'Kinga' Kraków-Warszawa. Tunel.

12 May 2004

EU07-006 on a sidetrack at Czêstochowa station.

19 Jun 2003

EU07-006 before departing from Czêstochowa with a passenger train to Gliwice.

19 Jun 2003

EU07-006 with a passenger train from Gliwice to Czêstochowa, arriving at Myszków Mrzyg³ód train stop.

21 Jun 2003

EU07-006 713 Katowice-¯ywiec crossing Wis³a bridge in Gocza³kowice Zdrój.

11 Nov 2003

EU07-007 with the passenger train No. 1034 from Przemy¶l to Tarnów at Rzeszów station.

30 May 2002

EU07-009 with the fast train 'Prz±¶niczka' from Gorzów Wielkopolski to £ód¼ Kaliska leaving Poznañ G³ówny station.

11 Aug 2002

EU07-009 with the passenger train No. 736 from Poznañ to Leszno at Puszczykowo train halt.

14 Aug 2003

EU07-010 with the express 'Nida' from Kielce to Gdynia G³ówna, just before passing Gdynia Red³owo SKM train halt.

21 Jul 2002

EU07-010 with the fast train No. 10101 from Warszawa Zachodnia to Terespol. Siedlce station.

13 Jun 2003

EU07-010 14115 'Podlasie' Terespol-Bielsko Bia³a. Mas³oñskie Natalin.

28 Aug 2004

EU07-012 with the fast train No. 21106 'Cisy' from Lublin to Warsaw, passing Rury station a while after beginning its journey.

31 Aug 2002

EU07-012 pulling in at Gdañsk Oliwa station with the fast train 'Ba³tyk' from Poznañ to Gdynia.

06 Jul 2003

EU07-013 18107 'W³ókniarz' £ód¼ Kaliska-Szczecin. Miedwiecko train halt.

26 Aug 2002

EU07-013 Toruñ G³ówny.

22 Apr 2004

EU07-014 10106 Terespol-Warszawa. £uków.

28 Apr 2002

EU07-014 'Cisy' from Warszawa entering Lublin.

07 Dec 2002

EU07-015 with the fast train 'Delfin' from S³upsk to Poznañ passing Dalêcino station near Szczecinek.

27 Jun 2002

EU07-015 with the fast train No. 81108 'Ga³czyñski' from Szczecin to Warszawa, between Kostrzyn Wielkopolski and Gu³towy.

09 Aug 2003

EU07-015 16101 'Sudety' Warszawa-Kudowa Zdrój. Bardo ¦l±skie.

09 Aug 2004

EU07-016 at Poznañ G³ówny station.

19 Aug 2003

EU07-016 132 Poznañ-Ko³o. Between Kostrzyn Wielkopolski and Gu³towy.

04 Jul 2004

EU07-019 713 Katowice-¯ywiec. Pietrzykowice ¯ywieckie.

31 Oct 2002

EU07-019 with a passenger train from Gliwice to Czêstochowa ariving at Mas³oñskie Natalin train halt.

19 Jun 2003

EU07-019 passing Mas³oñskie Natalin with the fast train No. 14105 from Warszawa to Gliwice.

20 Jun 2003

EU07-021 718 to Katowice leaving ¯ywiec.

02 Nov 2002

EU07-024 Rzeszów.

30 May 2002

EU07-024 26105 'Hetman' Zamo¶æ-Wroc³aw crossing Odra bridge in Opole.

03 May 2003

EU07-027 1033 Tarnów-Przemy¶l arriving at Rzeszów station.

30 May 2002

EU07-028 37102 '¦l±zak' Przemy¶l-Zielona Góra departing from Kraków G³ówny.

03 May 2002

EU07-028 43103 Gliwice-Przemy¶l. Kraków G³ówny.

22 Dec 2003

EU07-030 Poznañ G³ówny.

01 Jun 2003

EU07-030 17131 Kutno-Poznañ between Gu³towy and Kostrzyn Wielkopolski.

06 Jul 2004

EU07-032 maneuvering at Poznañ G³ówny station.

14 Jul 2003

EU07-033 1035 Tarnów-Przemy¶l. £añcut.

21 Sep 2002

EU07-034 Kraków P³aszów depot.

02 May 2002

EU07-034 37103 '¦l±zak' Przemy¶l-Zielona Góra leaving Opole G³ówne station.

02 May 2003

EU07-036 pulling in at Ostrów Wielkopolski station with the fast train No. 16101 'Sudety' from Warszawa Wschodnia to Jelenia Góra and Kudowa Zdrój.

13 Aug 2003

EU07-038 ¦winouj¶cie station.

12 Aug 2002

EU07-038 390 'Bem' Budapest Keleti-Szczecin. Reptowo.

29 Aug 2002

EU07-038 passing Cieplewo with the Ex 'Piast' from Gdynia to Wroc³aw.

06 Aug 2003

EU07-038 65101 Wroc³aw/Katowice-Gdynia. Pruszcz Gdañski.

23 Dec 2003

EU07-039 390 'Bem' Budapest Keleti-Szczecin entering Poznañ G³ówny.

11 Aug 2002

EU07-040 Ex 8304 'Barbakan' to Kraków G³ówny. ¦winouj¶cie.

12 Aug 2002

EU07-041 with the express No. 6513 'Piast' from Wroc³aw to Gdynia. Sopot.

02 Feb 2003

EU07-042 with the Ex 'Piast' from Wroc³aw to Gdynia. Poznañ G³ówny.

13 Aug 2003

EU07-043 61103 'Wroc³awianin' Wroc³aw-Warszawa Wschodnia. Warszawa Centralna.

31 Aug 2003

EU07-044 with the fast train No. 44100 joined in Stró¿e with the fast train 'Bieszczady' to Gliwice. Krynica.

19 Oct 2003

EU07-045 passing Mas³oñskie Natalin with the fast train No. 54101 from Gdynia to Katowice.

22 Jun 2003

EU07-046 78333 to Pi³a. Poznañ G³ówny.

01 Jun 2003

EU07-047 62102 from Wroc³aw. Kielce.

04 May 2003

EU07-049 Ex 18403 'B³êkitna Fala' Warszawa-¦winouj¶cie. Grzêdzice Stargardzkie.

27 Aug 2002

EU07-049 12101 'Cisy' Warszawa Zachodnia-Lublin. Go³±b.

08 Sep 2002

EU07-049 12101 'Cisy' Warszawa Zachodnia-Lublin passing Stasin Polny train halt.

19 Oct 2002

EU07-049 82103 'Ga³czyñski' from Szczecin entering Lublin.

11 Jun 2004

EU07-050 IC 'Lajkonik' from Kraków. Gdynia G³ówna.

15 Aug 2001

EU07-050 passing Gdañsk Oliwa station with the express No. 51402 'Szkuner' from W³adys³awowo to Warszawa Zachodnia.

06 Jul 2003

EU07-052 Poznañ Franowo depot.

15 Aug 2003

EU07-053 Ex 'Wielkopolanin' Przemy¶l-Poznañ. Tarnów.

08 Sep 2001

EU07-053 34112 Przemy¶l-Gliwice. Krzemienica.

30 May 2002

EU07-054 the fast train 'Rej' Che³m-Warszawa leaving Lublin.

04 Nov 2001

EU07-054 25102 'Wieniawski' Lublin-Bydgoszcz. Stasin.

12 Mar 2002

EU07-054 118 to Che³m. Dorohusk.

24 Nov 2002

EU07-054 52101 'Wieniawski' Bydgoszcz-Lublin. Motycz.

15 Mar 2003

EU07-055 with the fast train No. 18109 'Ga³czyñski' from Warszawa Wschodnia to Szczecin departing from Poznañ G³ówny station.

01 Jun 2003

EU07-056 12103 'Roztocze' Warszawa Zachodnia-Che³m/Rava Russka. Lublin Rury.

27 Dec 2001

EU07-056 Lublin depot.

31 Dec 2001

EU07-056 52101 'Wieniawski' Bydgoszcz-Lublin. Lublin Rury.

07 May 2002

EU07-056 12101 'Cisy' Warszawa-Lublin. Stasin.

15 Mar 2003

EU07-056 52101 'Wieniawski' Bydgoszcz-Lublin between Motycz and Stasin.

30 Mar 2003

EU07-057 IC 241 'Wawel' Hamburg Altona-Kraków G³ówny. Katowice.

20 Dec 2003

EU07-058 on a sidetrack at Lublin depot.

19 Jan 2002

EU07-059 running through Motycz station heading a fast train.

14 Oct 2001

EU07-059 entering Lublin.

02 Dec 2001

EU07-059 Lublin depot.

22 Dec 2001

EU07-060 18109 'Ga³czyñski' Warszawa Wschodnia-Szczecin G³ówny. Poznañ G³ówny.

01 Jun 2003

EU07-060 78337 Poznañ-Pi³a entering Chodzie¿.

24 Aug 2003

EU07-061 pulling in at Lublin station with a fast train.

03 Oct 2001

EU07-061 21102 'Rej' Che³m-Warszawa Zachodnia leaving Lublin.

13 Feb 2003

EU07-061 13109 'Solina' Warszawa Wschodnia-Przemy¶l calling at Stalowa Wola Rozwadów station.

02 Mar 2003

EU07-062 Ex 2702 'Lubuszanin' to Zielona Góra leaving Lublin.

01 Dec 2001

EU07-062 11121 Lublin-Che³m leaving Jaszczów.

14 Sep 2002

EU07-062 12103 'Roztocze' Warszawa Zachodnia-Che³m/Rava Russka leaving Lublin G³ówny station.

22 Feb 2003

EU07-062 62101 'Bolko' Wroc³aw-Lublin approaching Motycz Le¶ny train halt.

15 Mar 2003

EU07-062 52100 'Wieniawski' Bydgoszcz-Lublin. O³tarzew.

12 Jun 2004

EU07-064 with the fast train from Terespol to Warszawa Zachodnia calling at Siedlce station.

13 Jun 2003

EU07-065 maneuvering at Poznañ G³ówny station.

15 Aug 2003

EU07-066 34112 Przemy¶l-Gliwice passing Kraków Bie¿anów train halt.

04 May 2002

EU07-066 38103 '¦wiatowid' Przemy¶-Szczecin passing Opole Zachodnie train halt.

02 May 2003

EU07-066 82102 '¦wiatowid' Szczecin-Przemy¶l approaching Opole G³ówne.

03 May 2003

EU07-067 2027 Tarnów-Przemy¶l entering Przeworsk station.

21 Sep 2002

EU07-068 Lublin depot.

19 Jan 2002

EU07-068 passing Pruszcz Gdañski station with the fast train 'Ba³tyk' from Poznañ to Gdynia.

29 Jun 2003

EU07-069 Ex 5200 'Nida' to Kielce. Gdynia G³ówna.

02 Feb 2002

EU07-069 with the express No. 18401 'Posejdon' from Warszawa Zachodnia to Ko³obrzeg calling at Lêbork station.

20 Jun 2003

EU07-070 Lublin depot.

19 Jan 2002

EU07-070 26100 'Bolko' Lublin-Wroc³aw running through Motycz station.

22 Mar 2003

EU07-070 21102 'Rej' Che³m-Warszawa Zachodnia. Stasin.

19 Apr 2003

EU07-071 Lublin G³ówny.

10 Aug 2001

EU07-071 Ex 2702 'Lubuszanin' to Zielona Góra leaving Lublin.

21 Oct 2001

EU07-071 26100 'Bolko' to Wroc³aw. Lublin G³ówny.

09 Dec 2001

EU07-071 21102 'Rej' Che³m-Warszawa Zachodnia. Stasin.

07 Dec 2002

EU07-072 from Katowice stock depot passing Pruszcz Gdañski with the fast train No. 45201 from Bielsko Bia³a to Gdynia G³ówna - delayed for 210 minutes!

01 Jun 2003

EU07-075 with the fast train 'Cisy' to Warszawa Zachodnia leaving Lublin.

05 Aug 2001

EU07-075 with the passenger train from Pi³a to Poznañ leaving Chodzie¿.

24 Aug 2003

EU07-076 55107 'Tur' from Chojnice. Gdynia G³ówna.

31 Jan 2003

EU07-077 with the passenger train No. 2235 from Zb±szynek to Rzepin entering Toporów.

29 Jul 2003

EU07-078 54102 Gdynia-Katowice calling at Sopot station.

30 Jan 2003

EU07-079 with the passenger train to Inowroc³aw. Poznañ G³ówny station.

15 Aug 2003

EU07-079 530 Poznañ G³ówny-Ostrów Wielkopolski. Poznañ Krzesiny.

05 Jul 2004

EU07-080 with the fast train 'Cisy' from Warszawa Zachodnia near Lublin G³ówny station.

27 Dec 2001

EU07-080 at Gniezno station.

12 Jul 2003

EU07-081 with some passenger cars, at Czêstochowa Osobowa station.

20 Jun 2003

EU07-081 with the evening passenger train No. 40 from Gliwice to Czêstochowa departing from Mas³oñskie Natalin train halt.

20 Jun 2003

EU07-081 with a passenger train between ¯arki Letnisko and Mas³oñskie Natalin.

30 Aug 2004

EU07-082 departing from Gdañsk Oliwa with the fast train 'Ba³tyk' from Gdynia to Poznañ.

01 Jun 2003

EU07-082 Poznañ G³ówny.

08 Apr 2004

EU07-083 with the fast train No. 18109 'Ga³czyñski' from Warsaw to Szczecin between Gu³towy and Kostrzyn Wielkopolski.

13 Jul 2003

EU07-084 78111 'S³owiniec' Poznañ-S³upsk entering Chodzie¿.

24 Aug 2003

EU07-085 703 Katowice-Zwardoñ. Pszczyna.

10 Nov 2003

EU07-086 703 Katowice-Zwardoñ. ¯ywiec.

01 Nov 2002

EU07-086 737 Katowice-Zwardoñ entering ¯ywiec.

02 Nov 2002

EU07-086 Katowice station.

08 Aug 2004

EU07-087 Ex 3700 'Wielkopolanin' Przemy¶l-Poznañ passing Kraków Bie¿anów train halt.

04 May 2002

EU07-088 with the Ex 'Boles³aw Prus' from Warszawa to Szczecin. Poznañ G³ówny station.

19 Aug 2003

EU07-088 27500 to Poznañ. Lublin G³ówny.

12 May 2004

EU07-089 with the fast train No. 57104 'Ba³tyk' from Gdynia to Poznañ at Gdañsk Oliwa station.

27 Jun 2003

EU07-089 entering Chodzie¿ with the passenger train from Poznañ to Pi³a.

24 Aug 2003

EU07-091 with a fast train. Lublin Rury.

12 Aug 2001

EU07-091 Lublin depot.

22 Feb 2003

EU07-091 heading for Dêblin. Lublin Rury.

02 May 2004

EU07-092 254 Wroc³aw G³ówny-Praha hl.n. at K³odzko G³ówne station.

27 Aug 2004

EU07-093 82201 Szczecin G³ówny-Lublin running through Motycz station.

19 Mar 2002

EU07-096 on a stub track at Poznañ G³ówny station.

01 Jun 2003

EU07-097 34101 'Bieszczady' Zagórz-Gliwice. Katowice.

20 Dec 2004

EU07-099 with the passenger train to Ko³o at Poznañ G³ówny station.

13 Aug 2003

EU07-103 26103 to Wroc³aw. Kielce.

19 Jun 2003

EU07-103 pulling in Krzy¿ with the fast international train No. 391 'Bem' from Szczecin to Bratislava hl. st.

18 Jul 2003

EU07-103 65101 Katowice/Wroc³aw-Gdynia passing Gdañsk Przymorze SKM train halt.

28 Feb 2004

EU07-105 with the passenger train No. 71136 from Poznañ to Kutno between Kostrzyn Wielkopolski and Gu³towy.

13 Jul 2003

EU07-105 entering Krzy¿ with the Ex 8112 'Boles³aw Prus' from Szczecin to Warszawa Wschodnia.

18 Jul 2003

EU07-105 entering Krzy¿ with the express no. 8112.

18 Jul 2003

EU07-105 backing a set: EU07-394 + 065 + 234, all rolling for Poznañ G³ówny. Between Pokrzywno PK and Poznañ Staro³êka.

05 Jul 2004

EU07-106 at the front of a row of locomotives waiting for repair. Lublin depot.

22 Feb 2003

EU07-106 + ET22-721 maneuvering at Lublin G³ówny station.

22 Nov 2003

EU07-106 Tarnowskie Góry depot.

21 Dec 2003

EU07-106 12109 'Lublinianin' Warszawa Zachodnia-Lublin. Stasin.

11 Jul 2004

EU07-108 entering ¯ywiec with the afternoon passenger train from Zwardoñ.

01 Nov 2002

EU07-108 713 Katowice-¯ywiec leaving Gocza³kowice Zdrój.

08 Nov 2003

EU07-109 with a fast train towards Dêblin leaving Lublin.

09 Mar 2001

EU07-109 with a rare 3-part Bhp class carriage, as the passenger train to Skar¿ysko Kamienna before departing from Stalowa Wola Rozwadów.

21 Sep 2002

EU07-109 passing Motycz with the fast train No. 21102 'Rej' (Che³m-Warszawa Zachodnia).

17 Apr 2003

EU07-109 entering Motycz station heading for Dêblin.

13 Sep 2003

EU07-111 735 Zawiercie-Zwardoñ. Czechowice Dziedzice.

10 Nov 2003

EU07-112 with the fast train No. 75105 'Ba³tyk' from Poznañ to Gdynia. Gdañsk G³ówny.

04 Feb 2003

EU07-112 with the fast train No. 71112 from Poznañ to £ód¼ Kaliska, between Kostrzyn Wielkopolski and Gu³towy.

09 Aug 2003

EU07-112 71136 to Kutno. Poznañ G³ówny.

08 Apr 2004

EU07-113 Ex 7301 'Wielkopolanin' from Zielona Góra, at its destination - Rzeszów.

30 May 2002

EU07-113 23437 from Stalowa Wola Rozwadów. Przeworsk.

29 Mar 2003

EU07-116 with the express 'Posejdon' from Warszawa Zachodnia to Ko³obrzeg running through Tczew station.

27 Jun 2003

EU07-119 54102 Gdynia-Katowice. Gdañsk Wrzeszcz.

02 Jan 2003

EU07-120 'Bryza' from Olsztyn to Szczecin. S³upsk.

30 Aug 2001

EU07-120 with the passenger train No. 55428 'Liwa' from Gdynia to Toruñ. Gdañsk G³ówny station.

01 Jul 2003

EU07-121 with the fast train No. 16109 'Oleñka' from Warszawa Wschodnia. Wroc³aw G³ówny station.

16 Aug 2003

EU07-121 43119 'Stoczniowiec' (Gdynia)-Czêstochowa-Kraków P³aszów passing ¯arki Letnisko.

30 Aug 2004

EU07-122 ¦winouj¶cie Port station.

14 Aug 2002

EU07-122 28101 'Stefan Czarniecki' Kielce-¦winouj¶cie. Between Miedwiecko train halt and Reptowo.

26 Aug 2002

EU07-122 with the international train No. 246 'Mokva Express' from Moskva to Berlin. Toporów.

29 Jul 2003

EU07-124 with the fast train No. 14101 'So³a' from £ód¼ Fabryczna to ¯ywiec. Zawiercie station.

23 Jun 2003

EU07-127 the night train no. 82201 from Szecin G³ówny arriving at Lublin station.

14 Sep 2002

EU07-127 15105 £ód¼ Kaliska-Gdynia. Sopot.

30 Jan 2003

EU07-128 £uków depot.

28 Apr 2002

EU07-129 Ex 15403 'Jantar' Warszawa Zachodnia-Hel. Gdynia Red³owo.

21 Jul 2002

EU07-130 15105 £ód¼ Kaliska-Gdynia. Gdañsk G³ówny.

31 Dec 2002

EU07-131 10101 Warszawa Zachdonia-Terespol. £uków station.

28 Apr 2002

EU07-131 Ex 5212 'Nida' Gdynia-Kielce. Gdynia Red³owo.

01 Feb 2003

EU07-131 Warszawa Odolany depot.

31 Aug 2003

EU07-132 Stalowa Wola Rozwadów station.

02 Mar 2003

EU07-132 1033 Tarnów-Przemy¶l. Dêbica station.

29 Mar 2003

EU07-133 1032 Przemy¶l-Tarnów. Rzeszów station.

30 May 2002

EU07-134 entering Laskowice Pomorskie with a fast train towards Bydgoszcz.

27 Jul 2002

EU07-136 718 to Katowice leaving ¯ywiec.

31 Oct 2002

EU07-137 Katowice depot.

20 Dec 2003

EU07-138 with the fast train 'Ba³tyk' from Gdynia to Poznañ. Gdañsk Oliwa station.

28 Jun 2002

EU07-139 12101 'Cisy' from Warszawa Zachodnia to Lublin G³ówny. Lublin Rury.

26 Dec 2001

EU07-141 on a sidetrack at Stalowa Wola Rozwadów station.

26 Apr 2003

EU07-141 with a passenger train from Stalowa Wola Rozwadów to Przeworsk, near the LHS wide-gage line flyover in Nisko Podwolina.

26 Apr 2003

EU07-143 14101 'So³a' £ód¼ Fabryczna-¯ywiec calling at Katowice station.

03 Nov 2002

EU07-143 15105 £ód¼ Kaliska-Gdynia. Gdañsk G³ówny.

02 Jan 2003

EU07-144 28200 to Szczecin G³ówny. Lublin G³ówny.

10 Nov 2002

EU07-144 35501 Zagórz/Krynica-Gdynia passing Gdañsk Przymorze SKM train halt.

04 Feb 2003

EU07-145 with the cars of 41106 'So³a' fast train to £ód¼ Fabryczna, on a sidetrack in ¯ywiec a few hours before its departure.

01 Nov 2002

EU07-145 15105 £ód¼ Kaliska-Gdynia. Ró¿yny.

06 Feb 2003

EU07-145 35501 Zagórz/Krynica-Gdynia. Between Subkowy and Pelplin.

27 Dec 2003

EU07-146 35501 Zagórz/Krynica-Gdynia calling at Gdañsk Oliwa station.

30 Dec 2002

EU07-146 with the fast train 'So³a' from £ód¼ Fabryczna to ¯ywiec runing through £azy station.

22 Jun 2003

EU07-147 16100 'Sudety' to K³odzko G³ówne. Warszawa Wschodnia.

08 Apr 2004

EU07-148 with the express 'Piast' from Wroc³aw to Gdynia, on the curve near Gdynia Wzgórze ¦wiêtego Maksymiliana SKM train halt.

21 Jul 2002

EU07-148 running through Pruszcz Gdañski with the express 'Piast' from Wroc³aw to Gdynia.

29 Jun 2003

EU07-149 on a sidetrack at Poznañ G³ówny station.

01 Jun 2003

EU07-149 with the passenger train No. 76535 to Wroc³aw. Ostrów Wielkopolski station.

13 Aug 2003

EU07-150 31112 'Wetlina' Zagórz-Warszawa Wschodnia departing from Kielce.

01 May 2002

EU07-150 83102 '¦wiatowid' Szczecin G³ówny-Przemy¶l. Reptowo.

29 Aug 2002

EU07-151 at Poznañ G³ówny station.

14 Jul 2003

EU07-152 Szczecin G³ówny.

14 Jul 2002

EU07-153 Ex 1511 'Neptun' Warszawa Zachodnia-Gdynia. Gdynia Wzgórze ¦wiêtego Maksymiliana SKM.

30 Dec 2002

EU07-153 Ex 5212 'Nida' Gdynia-Kielce. Gdañsk Oliwa.

30 Dec 2002

EU07-153 Ex 5212 'Nida' Gdynia-Kielce. Sopot.

31 Jan 2003

EU07-155 entering the grounds of Warszawa Odolany depot.

31 Aug 2003

EU07-157 Che³m station.

12 Apr 2003

EU07-158 73103 '¦l±zak' Zielona Góra-Przemy¶l calling at £añcut station.

21 Sep 2002

EU07-160 Gdynia Grabówek depot.

15 Jul 2002

EU07-160 55107 'Tur' Chojnice-Gdynia. Gdañsk Wrzeszcz.

05 Feb 2003

EU07-162 with the fast train 'Ba³tyk' from Gdynia to Poznañ. Gdañsk Oliwa station.

04 Jul 2003

EU07-163 before departing from Poznañ G³ówny with the fast train 'Ga³czyñski' from Warszawa Wschodnia to Szczecin G³ówny.

14 Jul 2003

EU07-163 with a passenger train from Poznañ to Kutno, between Kostrzyn Wielkopolski and Gu³towy.

09 Aug 2003

EU07-163 + 088. 74100 'Gwarek' Poznañ-Katowice calling at Tarnowskie Góry station.

21 Dec 2003

EU07-164 maneuvering at Poznañ G³ówny station.

08 Apr 2004

EU07-165 at Ko³obrzeg roundhouse.

20 Aug 2003

EU07-165 Ex 5210 'Nida' Gdynia-Kielce. Mi³ob±dz.

27 Feb 2004

EU07-166 12101 'Cisy' Warszawa Zachodnia-Lublin G³ówny. Lublin Rury.

24 Dec 2001

EU07-166 Ex 18403 'B³êkitna Fala' Warszawa Wschodnia-¦inouj¶cie passing ¦winouj¶cie Odra train halt.

17 Aug 2002

EU07-166 138 Poznañ-Konin. between Kostrzyn Wielkopolski and Gu³towy.

04 Jul 2004

EU07-167 at Lublin depot.

14 Jun 2002

EU07-167 with the passenger train No. 76937 from Ko³o to Wroc³aw, between Gu³towy and Kostrzyn Wielkopolski.

13 Jul 2003

EU07-169 23441 Sandomierz-Przeworsk. Nisko Podwolina.

26 Apr 2003

EU07-169 32440 Przeworsk-Stalowa Wola Rozwadów. Nisko Podwolina train halt.

26 Apr 2003

EU07-171 ¦winouj¶cie station.

12 Jul 2002

EU07-171 Ex 3811 'Barbakan' Kraków G³ówny-¦winouj¶cie entering Opole G³ówne.

03 May 2003

EU07-172 23102 'Jadwiga' to Kraków P³aszów leaving Lublin.

11 Jun 2004

EU07-173 83100 'Krakowianka' Ko³obrzeg-Kraków P³aszów approaching Opole G³ówne.

02 May 2003

EU07-173 83100 'Krakowianka' Ko³obrzeg-Kraków P³aszów near Opole G³ówne.

02 May 2003

EU07-174 Kraków Prokocim depot.

04 May 2002

EU07-176 26103 'Sztygar' (Lublin)-Kielce-Wroc³aw at Kielce station.

01 May 2002

EU07-176 IC 241 'Wawel' Hamburg Altona-Kraków G³ówny running through Opole Zachodnie.

02 May 2003

EU07-177 with the 'Night Express' to Kraków G³ówny, before departing from Ko³obrzeg station.

22 Aug 2003

EU07-177 maneuvering at Pszczyna station.

11 Jan 2003

EU07-178 passing Mas³oñskie Natalin with the fast train from £ód¼ Fabryczna to Gliwice.

19 Jun 2003

EU07-178 running through Pruszcz Gdañski with the passenger train from £ód¼ Kaliska to Hel.

29 Jun 2003

EU07-180 with a fast train before its departure from Szczecin G³ówny.

23 Jul 2001

EU07-180 departing from Gdañsk Wrzeszcz station with the fast train 'Ba³tyk' from Poznañ to Gdynia.

16 Jul 2003

EU07-182 at Poznañ G³ówny station.

15 Aug 2003

EU07-188 Ex 1811 'Portowiec' Warszawa Wschodnia-Szczecin G³ówny passing Miedwiecko train halt.

25 Aug 2002

EU07-190 entering Przeworsk with the fast train No. 38102 '¦wiatowid' from Przemy¶l to Szczecin.

29 Mar 2003

EU07-190 with the fast train 'Krakowianka' from Kraków P³aszów, after finishing its journey at Ko³obrzeg station.

21 Aug 2003

EU07-193 NEx 35703 Zakopane/Krynica-Gdynia. Gdañsk G³ówny.

31 Dec 2002

EU07-195 before departing from Poznañ G³ówny with the fast train 'Kozio³ek' to Katowice.

10 Aug 2003

EU07-196 with the fast train from £ód¼ Kaliska to Gdynia. Gdañsk Wrzeszcz.

02 Jan 2003

EU07-196 photographed unexpectedly with the IC 'Lajkonik' from Gdynia to Kraków (normally headed by an EP09 locomotive) at Zaj±czkowo Tczewskie shunting-yard.

04 Aug 2003

EU07-197 76934 to Wroc³aw G³ówny. Poznañ G³ówny.

11 Aug 2002

EU07-199 passing Mi³ocin Lubelski train halt with the fast train 'Cisy' from Lublin to Warszawa Zachodnia.

29 Jul 2001

EU07-199 arriving at Inowroc³aw station with the passenger train form Poznañ.

12 Jul 2003

EU07-200 at Kraków Prokocim depot.

04 May 2002

EU07-200 before departing from Skar¿ysko Kamienna with the fast train No. 13113 'Kinga' from Warsaw to Cracow.

02 Mar 2003

EU07-200 with the express No. 7310 'Wielkopolanin' from Poznañ to Rzeszów leaving Opole.

04 May 2003

EU07-201 Ex 6513 'Piast' Wroc³aw-Gdynia. Ró¿yny.

06 Feb 2003

EU07-202 with a passenger train to Jelenia Góra. Wroc³aw G³ówny.

16 Aug 2003

EU07-203 716 to Katowice leaving ¯ywiec.

01 Nov 2002

EU07-203 with a passenger train from Gliwice to Czêstochowa. Poraj.

20 Jun 2003

EU07-205 12101 'Cisy' from Warszawa Zachodnia approaching Lublin G³ówny.

06 Jan 2002

EU07-205 715 Katowice-¯ywiec. Gocza³kowice Zdrój.

08 Nov 2003

EU07-207 with the fast train to Kielce. Wroc³aw G³ówny.

16 Aug 2003

EU07-208 IC 241 'Wawel' Hamburg Altona-Kraków G³ówny. Opole Groszowice.

03 May 2003

EU07-209 47101 'Kozio³ek' Katowice-Poznañ G³ówny at its destination.

27 Aug 2003

EU07-210 1421 Zawiercie-Gliwice departing from Katowice.

03 Nov 2002

EU07-210 with the fast train No. 45102 from Katowice to Gdynia, passing Mas³oñskie Natalin.

20 Jun 2003

EU07-210 'Stoczniowiec' Gdynia-Katowice. ¯arki Letnisko.

30 Aug 2003

EU07-211 32112 Kraków P³aszów-Skarzysko Kamienna-(Warszawa Wschodnia). Kielce.

07 Nov 2003

EU07-212 97102 '£yna' to Olsztyn. Gdynia G³ówna.

23 Feb 2004

EU07-213 23109 'Solina' (Warszawa Wschodnia)-Skar¿ysko Kamienna-Kraków G³ówny. Kielce.

01 May 2002

EU07-213 passing Cieplewo with the fast train from Gdynia to £ód¼ Kaliska.

06 Aug 2003

EU07-214 97102 '£yna' to Olsztyn. Gdynia G³ówna.

01 Jan 2003

EU07-215 + EU07-362 and a fast train. Gdynia G³ówna.

15 Aug 2001

EU07-215 54102 Gdynia-Katowice/Zielona Góra. Gdañsk Wrzeszcz.

26 Feb 2004

EU07-216 Katowice depot.

20 Dec 2003

EU07-217 14105 'Hutnik' to Gliwice. Warszawa Wschodnia.

19 Feb 2004

EU07-217 a passenger train Gliwice-Czêstochowa. Mas³oñskie Natalin.

29 Aug 2004

EU07-220 35501 from Krynica at its destination in Gdynia.

02 Feb 2002

EU07-220 54102 to Katowice arriving at Gdynia G³ówna from Gdynia Leszczynki car depot.

01 Jan 2003

EU07-221 Gdynia Grabówek depot.

15 Jul 2002

EU07-221 with the NEx No. 35701 from Zakopane to Gdynia at Gdañsk Oliwa station.

07 Aug 2003

EU07-222 Gdynia G³ówna.

30 Aug 2001

EU07-222 NEx 35703 Krynica/Zakopane-Gdynia. Gdynia Wzgórze ¦wiêtego Maksymiliana.

30 Dec 2002

EU07-223 passing Cieplewo with the train from Gdynia to Chojnice.

06 Aug 2003

EU07-225 Poznañ G³ówny.

01 Jun 2003

EU07-226 46101 Bielsko Bia³a-Wroc³aw. Opole G³ówne.

02 May 2003

EU07-226 64100 Wroc³aw-Bielsko Bia³a leaving Opole G³ówne.

02 May 2003

EU07-226 Warszawa Olzynka Grochowska depot.

21 Sep 2003

EU07-226 715 Katowice-¯ywiec. Piasek.

09 Nov 2003

EU07-227 Katowice depot.

20 Nov 2003

EU07-228 51104 to £ód¼ Kaliska. Gdynia G³ówna.

23 Feb 2004

EU07-230 57500 'Delfin' to Poznañ G³ówny. S³upsk.

28 Jun 2002

EU07-232 Kraków Prokocim depot.

04 May 2002

EU07-232 83102 '¦wiatowid' to Przemy¶l. Szczecin G³ówny.

14 Jul 2002

EU07-234 departing from Wronki station with the passenger train No. 78125 from Poznañ to Krzy¿.

29 Mar 2002

EU07-235 12101 'Cisy' Warszawa Zachodnia-Lublin running through Motycz station.

29 Mar 2002

EU07-237 with a passenger train Czêstochowa-Gliwice approaching Mas³oñskie Natalin train halt.

27 Aug 2004

EU07-238 at Lublin depot.

11 Oct 2003

EU07-239 21106 'Cisy' to Warszawa Zachodnia a while before departing from Lublin G³ówny.

14 May 2002

EU07-239 247/14 'Moskva Express' Berlin Lichtenberg-Moskva. Between Kostrzyn Wielkopolski and Gu³towy.

04 Jul 2004

EU07-240 Ex 5602 'Piast' to Wroc³aw G³ówny. Gdynia G³ówna.

02 Feb 2002

EU07-241 leaving Gdañsk Wrzeszcz with the Ex 'Nida' from Kielce to Gdynia.

02 Aug 2003

EU07-241 18105 'Pobrze¿e' Warszawa Zachodnia-Gdynia. Mi³ob±dz.

24 Feb 2004

EU07-242 75103 'Bachus' Zielona Góra-Gdynia. Gdañsk Oliwa.

25 Jul 2002

EU07-242 97102 '£yna' Gdynia-Olsztyn. Sopot.

02 Feb 2003

EU07-243 a mail train. Szczecin G³ówny.

14 Jul 2002

EU07-244 at Ko³obrzeg roundhouse.

20 Aug 2003

EU07-302 running through Gdañsk Oliwa station with the express No. 81400 'Posejdon' from Ko³obrzeg to Warszawa Zachodnia.

08 Jul 2003

EU07-302 12 Warszawa Wschodnia-Moskva. Kobylany near Terespol.

10 Jun 2004

EU07-303 73103 '¦l±zak' Zielona Góra-Przemy¶l calling at Dêbica station.

29 Mar 2003

EU07-304 with the passenger train from K³odzko. Wroc³aw G³ówny.

16 Aug 2003

EU07-304 314 Miêdzylesie-Wroc³aw G³ówny leaving Bardo ¦l±skie.

09 Aug 2004

EU07-305 on a sidetrack at Poznañ G³ówny station.

01 Jun 2003

EU07-305 with a passenger train. Poznañ G³ówny.

01 Jun 2003

EU07-306 Ex 6513 'Piast' Wroc³aw-Gdynia calling at Sopot station.

30 Jan 2003

EU07-308 82201 from Szczecin G³ówny. Lublin G³ówny.

16 Jun 2002

EU07-308 65107 'Mamry' Wroc³aw-E³k. Toruñ G³ówny.

22 Feb 2004

EU07-309 with the fast train No. 47101 'Kozio³ek' from Katowice. Poznañ G³ówny.

19 Aug 2003

EU07-310 7023 Bielsko Bia³a-¯ywiec at its destination.

02 Nov 2002

EU07-310 on a sidetrack in Lêbork. The locomotive waits here all day to swap a diesel locomotive at the £eba-Katowice night train and head it back to Katowice.

27 Jun 2003

EU07-313 31108 'Solina' Przemy¶l-Warszawa Wschodnia. Stalowa Wola Rozwadów.

01 Apr 2002

EU07-314 Gdynia Grabówek depot.

02 Feb 2002

EU07-314 heading the cars of 97102 '£yna' to Olsztyn. Gdynia Grabówek between Gdynia Leszczynki car depot and Gdynia G³ówna.

20 Jul 2002

EU07-314 97102 '£yna' Gdynia-Olsztyn. Gdañsk Wrzeszcz.

02 Jan 2003

EU07-315 Katowice depot.

20 Dec 2003

EU07-316 Kraków Prokocim depot.

04 May 2002

EU07-316 with the fast train No. 83100 'Krakowianka' from Ko³obrzeg to Kraków P³aszów. Poznañ G³ówny.

15 Aug 2003

EU07-317 37102 '¦l±zak' Przemy¶l-Zielona Góra. Rzeszów.

30 May 2002

EU07-317 83204 ¦winouj¶cie-Kraków P³aszów departing from Opole G³ówne.

03 May 2002

EU07-320 1036 Przemy¶l-Tarnów. ¯urawica Rozrz±dowa.

06 Jun 2004

EU07-323 54101 'Stoczniowiec' Gdynia-Katowice passing Mas³oñskie Natlin train halt.

28 Aug 2004

EU07-324 Ex 5202 'Czartoryski' Gdynia-Lublin at Gdañsk Oliwa station.

25 Jul 2002

EU07-325 calling at Tczew station with the express No. 25401 'Czartoryski' from Lublin to Gdynia.

28 Jun 2003

EU07-326 44218 from Rybnik. Pszczyna.

10 Oct 2003

EU07-326 44218 from Rybnik. Pszczyna.

10 Oct 2003

EU07-328 passing Mas³oñskie Natalin with the fast train from Warszawa Wschodnia to Katowice.

19 Jun 2003

EU07-328 with a passenger train Gliwice-Czêstochowa leaving Mas³oñskie Natalin.

20 Jun 2003

EU07-331 26100 'Bolko' to Wroc³aw leaving Lublin G³ówny.

01 Dec 2001

EU07-331 Lublin depot.

19 Jan 2002

EU07-333 Lublin depot.

19 Jan 2002

EU07-333 27100 'Che³mianin' Che³m/Zamo¶æ-Kostrzyn. Lublin G³ówny.

24 Nov 2002

EU07-333 21122 'Rej' Che³m-Warszawa Zachodnia approaching ¦widnik Wschodni train halt.

15 May 2004

EU07-334 'Wieniawski' Bydgoszcz G³ówna-Lublin G³ówny. Lublin Rury.

21 Oct 2001

EU07-334 32101 'Jadwiga' Kraków P³aszów-Lublin G³ówny. Lublin Rury.

25 Nov 2001

EU07-334 Lublin G³ówny.

16 Jun 2002

EU07-334 27100 'Che³mianin' Che³m/Zamo¶æ-Kostrzyn leaving Na³êczów.

16 Nov 2002

EU07-334 12101 'Cisy' from Warszawa Zachodnia entering Lublin.

22 Dec 2002

EU07-334 52101 'Wieniawski' Bydgoszcz-Lublin running through Motycz station.

17 Apr 2003

EU07-334 + 061 double-heading 21500 Lublin-Warszawa Zachodnia. Stasin.

18 Apr 2003

EU07-334 passing Stasin with the fast train 'Jadwiga' from Lublin to Kraków P³aszów.

18 Oct 2003

EU07-336 2026 from Przemy¶l. Rzeszów.

29 Mar 2003

EU07-336 Ex 3711 'Wielkopolanin' Rzeszów-Poznañ entering Opole G³ówne station.

02 May 2003

EU07-337 35501 Krynica/Zakopane-Gdynia. Gdañsk Oliwa.

29 Dec 2002

EU07-341 passing Gdañsk ¦wiêty Wojciech with the Ex 51408 'Neptun' from Gdynia to Warszawa Zachodnia.

06 Aug 2003

EU07-342 331 'Olza' Katowice-®ilina. Pszczyna.

09 Nov 2003

EU07-343 at Czêstochowa Osobowa station.

20 Jun 20036

EU07-348 with the fast train 'Ba³tyk' from Gdynia to Poznañ at Gdañsk Wrzeszcz station.

08 Jul 2003

EU07-348 with the fast train no. 17113 from £ód¼ Kaliska to Poznañ. Near Kostrzyn Wielkopolski.

13 Jul 2003

EU07-349 12101 'Cisy' Warszawa Zachodnia-Lublin. Lublin Rury.

09 Mar 2002

EU07-349 Ex 18403 'B³êkitna Fala' Warszawa Wschodnia-¦winouj¶cie. Reptowo.

29 Aug 2002

EU07-351 'Rybak' Szczecin-Olsztyn. Gdynia G³ówna.

30 Aug 2001

EU07-352 mail train to Szczecin. Lublin G³ówny.

10 Aug 2001

EU07-352 the mail train Lublin-Szczecin. Brwinów.

24 May 2003

EU07-353 Lublin depot.

14 Nov 2002

EU07-353 51104 Gdynia G³ówna-£ód¼ Kaliska. Gdañsk Oliwa.

28 Dec 2002

EU07-357 16100 'Sudety' to Kudowa Zdrój. Warszawa Wschodnia.

01 Feb 2002

EU07-358 with the passenger train No. 6430 from Wroc³aw. Czêstochowa.

29 Jun 2003

EU07-359 mail train Lublin-Szczecin. Lublin Rury.

30 Jan 2002

EU07-359 mail train Lublin-Szczecin passing Motycz Le¶ny train halt.

29 Mar 2002

EU07-360 82201 Szczecin-Lublin running through Motycz station.

29 Mar 2002

EU07-360 with the fast train No. 71112 from Poznañ to £ód¼ Kaliska. Between Kostrzyn Wielkopolski and Gu³towy.

13 Jul 2003

EU07-360 7525 from Poznañ. Inowroc³aw.

22 Feb 2004

EU07-363 Poznañ Franowo depot.

15 Aug 2003

EU07-364 46101 Bielsko Bia³a-Wroc³aw approaching Opole G³ówne.

04 May 2003

EU07-364 317 Katowice-Wis³a G³êbce. Piasek.

09 Nov 2003

EU07-366 82201 Szczecin-Lublin. Lublin Rury.

06 Oct 2002

EU07-367 Ex 2513 'Nida' Lublin-Gdynia calling at Gdañsk Oliwa station.

28 Dec 2002

EU07-367 with the express 'Posejdon' from Warszawa Zachodnia to Ko³obrzeg. Pruszcz Gdañski.

08 Jul 2003

EU07-369 86102 'Czcibór' ¦winouj¶cie-Wroc³aw. ¦winouj¶cie Odra.

17 Aug 2002

EU07-369 Ex 6513 'Piast' Wroc³aw-Gdynia. Gdañsk G³ówny.

04 Feb 2003

EU07-377 heading a fast train towards Dêblin. Lublin Rury.

28 Jul 2001

EU07-377 leaving Lublin G³ówny station with a fast train towards Dêblin.

16 Oct 2001

EU07-377 Ex 7201 'Lubuszanin' from Zielona Góra near the first signals of Lublin G³ówny station.

04 Nov 2001

EU07-377 12101 'Cisy' Warszawa Zachodnia-Lublin running through Motycz station.

08 Mar 2003

EU07-377 82100 'Che³mianin' Kostrzyn-Che³m/Zamo¶æ. O³tarzew.

12 Jun 2004

EU07-385 58109 'Barnim' Toruñ-Szczecin G³ówny.

29 Aug 2002

EU07-386 heading the cars of IC 5306 'Sawa' to Kraków. Gdynia Grabówek between Gdynia Leszczynki car depot and Gdynia G³ówna.

20 Jul 2002

EU07-388 82201 Szczecin G³ówny-Lublin G³ówny at the very end of its journey.

13 Oct 2002

EU07-388 82201 Szczecin G³ówny-Lublin G³ówny entering Lublin.

17 Nov 2002

EU07-393 51118 'Niemen' Bydgoszcz-Bia³ystok. O³tarzew.

12 Jun 2004

EU07-394 58105 'Bryza' Olsztyn-Szczecin. Gdañsk G³ówny.

02 Jan 2003

EU07-394 with a freight (!) at the PFA section of Poznañ Franowo shunting-yard.

05 Jul 2004

EU07-394 heading a set: 065 + 032 + 234 + 105, all rolling from Poznañ Franowo depot to Poznañ G³ówny. Between Pokrzywno PK and Poznañ Staro³êka.

05 Jul 2004

EU07-396 passing ¯arki Letnisko with the fast train No. 41104 from Gliwice to £ód¼ Fabryczna.

21 Jun 2003

EU07-399 a passenger train to Che³m. Lublin G³ówny.

13 Aug 2001

EU07-399 23100 'Jadwiga' Lublin-Kraków P³aszów. Stasin.

10 Oct 2002

EU07-399 21106 'Cisy' Lublin-Warszawa Zachodnia. Near Stasin Polny train halt.

01 May 2004

EU07-403 Przeworsk station.

29 Mar 2003

EU07-403 Rzeszów station.

30 May 2002

EU07-404 1035 Tarnów-Przemy¶l between Stra¿ów and Krzemienica.

30 May 2002

EU07-404 32436 Przeworsk-Stalowa Wola Rozwadów approaching Nisko Podwolina train halt.

26 Apr 2003

EU07-407 85100 'Gryf' Szczecin-Olsztyn departing from Gdañsk G³ówny.

31 Dec 2002

EU07-408 a fast train to Bia³ystok. Warszawa Zachodnia.

23 Sep 2001

EU07-409 mail train Lublin G³ówny-Szczecin G³ówny. Lublin Rury.

29 Dec 2001

EU07-409 with the fast train No. 58514 from Gdynia to Gorzów Wielkopolski calling at Gdañsk Wrzeszcz station.

30 Jun 2003

EU07-410 on a sidetrack at Kraków P³aszów station.

02 May 2002

EU07-413 a mail train from Przemy¶l to Szczecin. Przeworsk station.

21 Sep 2002

EU07-413 with the fast train No. 18109 'Ga³czyñski' from Warszawa Wschodnia to Szczecin between Gu³towy and Kostrzyn Wielkopolski.

09 Aug 2003

EU07-414 entering Tczew with the Ex 'Czartoryski' from Gdynia to Lublin.

04 Aug 2003

EU07-415 with Russian cars at Terespol station.

10 Jun 2004

EU07-416 Gdynia Grabówek depot.

15 Jul 2002

EU07-416 with a special German train running through Pruszcz Gdañski.

28 Jul 2002

EU07-416 NEx 35701 from Zakopane arriving at Gdynia G³ówna.

31 Jan 2003

EU07-416 55107 'Tur' Chojnice-Gdynia G³ówna running through Gdynia Or³owo station.

01 Feb 2003

EU07-417 Lublin depot.

19 Jan 2002

EU07-418 18205 Bia³ystok-Szczecin. Reptowo.

29 Aug 2002

EU07-418 Szczecin Port Centralny depot.

02 Nov 2003

EU07-419 in front of Lublin depot.

22 Dec 2001

EU07-419 345/30 'Kasztan' Berlin Lichtenberg-Kiev Pass. entering Che³m station.

12 Apr 2003

EU07-419 the fast train 'Wieniawski' from Bydgoszcz to Lublin. Between Motycz and Stasin.

18 Oct 2003

EU07-420 with the fast train No. 56110 'Mamry' E³k-Wroc³aw/Miêdzylesie. Olsztyn G³ówny.

07 Jul 2003

EU07-421 Warszawa Wschodnia.

19 Feb 2004

EU07-423 Gdynia Grabówek depot.

02 Feb 2002

EU07-425 with the night train 'Nocny Express' No. 35701 from Zakopane to Gdynia. Tczew.

28 Jun 2003

EU07-428 a mail train Przemy¶l-Szczecin. Rzeszów.

30 May 2002

EU07-428 Szczecinek depot.

27 Jun 2002

EU07-428 58105 'Bryza' Olsztyn-Szczecin. Gdañsk Wrzeszcz.

01 Feb 2003

EU07-428 Ex 'Boles³aw Prus' Warszawa Wschodnia-Szczecin leaving Krzy¿.

18 Jul 2003

EU07-429 97102 '£yna' Gdynia-Olsztyn. Sopot.

01 Feb 2003

EU07-430 a fast train towards Dêblin. Lublin Rury.

06 Aug 2001

EU07-430 12103 'Roztocze' Warszawa Zachodnia-Che³m/Rava Russka calling at Lublin G³ówny.

27 Jan 2002

EU07-430 13109 'Solina' Warszawa Wschodnia-Przemy¶l calling at Przeworsk station.

21 Sep 2002

EU07-430 Lublin depot.

22 Nov 2003

EU07-433 721 Katowice-¯ywiec. Pszczyna.

07 Nov 2003

EU07-433 45102 'Stoczniowiec' Katowice-Gdynia. ¯arki Letnisko.

30 Aug 2004

EU07-434 mail train szczecin-Przemy¶l. Rzeszów.

30 May 2002

EU07-434 85106 'Bryza' Szczecin-Olsztyn. Grzêdzice Stargardzkie.

27 Aug 2002

EU07-436 Lublin depot.

05 Oct 2001

EU07-436 21100 'Kochanowski' Lublin G³ówny-Warszawa Zachodnia. Lublin Rury.

25 Nov 2001

EU07-436 32101 'Jadwiga' Kraków P³aszów-Lublin G³ówny. Lublin Rury.

27 Dec 2001

EU07-436 62201 Kudowa Zdrój-Lublin G³ówny. Lublin Rury.

19 Oct 2002

EU07-436 26100 'Bolko' Lublin-Wroc³aw. Stasin.

23 Feb 2003

EU07-436 12101 'Cisy' Warszawa Zachodnia-Lublin G³ówny. Near Stasin Polny train halt.

17 Apr 2003

EU07-437 running through Bierzwnik station with the international train No. 391 'Bem' from Szczecin to Bratislava hl. st.

17 Jul 2003

EU07-437 Szczecin Port Centralny station.

02 Nov 2003

EU07-437 136 Poznañ-Konin between Kostrzyn Wielkopolski and Gu³towy.

04 Jul 2004

EU07-438 719 Katowice-¯ywiec. Pszczyna.

09 Nov 2003

EU07-439 Lublin G³ówny.

11 Nov 2002

EU07-439 with the Ex 8112 'Boles³aw Prus' from Szczecin to Warszawa Wschdonia passing Mierzêcin Strzelecki.

22 Jul 2003

EU07-440 48505 Bielsko Bia³a-¦winouj¶cie arriving at its destination.

24 Aug 2002

EU07-440 passing Mas³oñskie Natalin with the fast train No. 54101 from Gdynia to Katowice.

20 Jun 2003

EU07-440 317 Katowice-Wis³a G³êbce. Gocza³kowice Zdrój.

08 Nov 2003

EU07-441 shunted by SM03-196 at Lublin G³ówny station.

19 Sep 2002

EU07-442 'Rybak' Olsztyn-Szczecin. S³awno.

15 Aug 2001

EU07-443 at Gdynia G³ówna station.

15 Jul 2003

EU07-444 58109 'Barnim' Toruñ-Szczecin. Stargard Szczeciñski.

14 Jul 2002

EU07-444 58105 'Bryza' Olsztyn-Szczecin running through Gdynia Or³owo station.

22 Jul 2002

EU07-444 58105 'Bryza' Olsztyn-Szczecin passing Gdañsk Przymorze SKM train halt.

29 Dec 2002

EU07-445 with a mail train from Szczecin. Reptowo.

29 Aug 2002

EU07-446 88220 Bielsko Bia³a-Racibórz. Gocza³kowice Zdrój train halt.

11 Nov 2003

EU07-449 14101 'So³a' £ód¼ Fabryczna-¯ywiec at the very end of its journey.

31 Oct 2002

EU07-449 NEx 35703 Krynica-Gdynia passing Gdañsk Przymorze SKM train halt.

29 Dec 2002

EU07-449 £ód¼ Fabryczna.

31 Aug 2003

EU07-451 running through Lublin Rury with a fast train to Lublin G³ówny.

06 Aug 2001

EU07-451 Ex 2702 'Lubuszanin' Lublin-Zielona Góra between Lublin G³ówny and Lublin Rury.

21 Dec 2001

EU07-451 32101 'Jadwiga' Kraków P³aszów-Lublin G³ówny. Lublin Rury.

24 Dec 2001

EU07-451 21100 'Kochanowski' Lublin G³ówny-Warszawa Zachodnia. Lublin Rury.

27 Dec 2001

EU07-451 27100 'Che³mianin' Che³m/Zamo¶æ-Warszawa Zachodnia running through Motycz station.

29 Mar 2002

EU07-453 26100 'Bolko' Lublin-Wroc³aw. Lublin Rury.

21 Oct 2001

EU07-453 Ex 2702 'Lubuszanin' to Zielona Góra. Lublin G³ówny.

09 Dec 2001

EU07-453 107 Warszawa Zachodnia-Odessa. Lublin Rury.

24 Dec 2001

EU07-453 Ex 7201 'Lubuszanin' Zielona Góra-Lublin G³ówny. Lublin Rury.

23 Jan 2002

EU07-453 12107 'Kochanowski' Warszawa zachodnia-Lublin. Mi³ocin.

19 May 2002

EU07-453 62101 'Bolko' Wroc³aw-Lublin passing Motycz Le¶ny train halt.

08 Mar 2003

EU07-453 82201 Szczecin G³ówny-Lublin G³ówny at the very end of its journey.

22 Mar 2003

EU07-454 Szczecin G³ówny.

23 Jul 2001

EU07-454 Ex 'Piast' from Gdynia to Wroc³aw passing Zaj±czkowo Tczewskie shunting-yard.

04 Aug 2003

EU07-457 22103 warszawa Wschodnia-£ód¼ Fabryczna deaprting from Warszawa Zachodnia.

24 May 2003

EU07-457 35501 Krynica-Gdynia departing from Gdañsk Wrzeszcz.

19 Jul 2004

EU07-458 Ex 5406 'Stanis³aw Wysocki' Gdynia G³ówna-Gliwice passing Gdynia Red³owo SKM train halt.

19 Jul 2002

EU07-458 Bydgoszcz G³ówna.

08 Feb 2003

EU07-459 a passnger train to Che³m. Lublin G³ówny.

10 Aug 2001

EU07-459 maneuvering at Lublin G³ówny station.

09 Dec 2001

EU07-459 Lublin G³ówny.

22 Dec 2001

EU07-460 with the cars of the Ex 5612 'Piast' Gdynia G³ówna-Wroc³aw G³ówny. Gdynia Grabówek between Gdynia Leszczynki car depot and Gdynia G³ówna.

15 Jul 2003

EU07-461 with the international train No. 390 'Bem' from Bratislava to Szczecin. Poznañ G³ówny.

13 Aug 2003

EU07-462 1531 to Bydgoszcz G³ówna. Toruñ G³ówny.

25 Jun 2002

EU07-462 82201 Szczecin G³ówny-Lublin G³ówny. Lublin Rury.

19 Oct 2002

EU07-462 33106 £ód¼ Fabryczna-Warszawa Wschodnia. Brwinów.

24 May 2003

EU07-463 27100 'Che³mianin' Che³m/Zamo¶æ-Kostrzyn between Lublin G³ówny and Lublin Rury.

26 Dec 2001

EU07-463 on a stub track at Krzy¿ station.

18 Jul 2003

EU07-464 with a passenger train at Poznañ G³ówny station.

01 Jun 2003

EU07-465 85106 'Rybak' Szczecin-Olsztyn. Gdynia G³ówna.

23 Feb 2004

EU07-465 58105 'Bryza' Olsztyn-Szczecin. Gdynia Wzgórze ¦wiêtego Maksymiliana.

30 Dec 2002

EU07-465 maneuvering with a few cars on the eastern verge of Lublin G³ówny station.

22 Feb 2003

EU07-466 with a passenger train from Czêstochowa to Gliwice departing from Myszków Mrzyg³ód train halt.

28 Jun 2003

EU07-467 345/30 'Kasztan' Berlin Lichtenberg-Kiev Pass. running through Jaszczów station.

14 Sep 2002

EU07-467 31108 'Solina' Przemy¶l-Warszawa Zachodnia. Between Stasin and Motycz.

16 May 2004

EU07-468 with the express 'Piast' from Gdynia to Wroc³aw passing Gdañsk ¦wiêty Wojciech train halt unused since the beginning of 1990's.

01 Jan 2003

EU07-469 arriving at Gdynia G³ówna station with the express No. 6513 'Piast' from Wroc³aw.

01 Jan 2003

EU07-470 58103 'Rybak' Olsztyn-Szczecin. Gdañsk Wrzeszcz.

02 Jan 2003

EU07-473 Ex 1511 'Neptun' Warszawa Zachodnia-Gdynia. Gdañsk G³ówny.

02 Jan 2003

EU07-473 Ex 2513 'Nida' from Kielce to Gdynia. Pszczó³ki.

08 Jul 2003

EU07-474 with the fast train from £ód¼ Kaliska to Gdynia at Gdañsk G³ówny station.

01 Jul 2003

EU07-475 79103 'Konopnicka' to Suwa³ki. Warszawa Zachodnia.

24 May 2003

EU07-477 73103 '¦l±zak' Zielona Góra-Przemy¶l between Stra¿ów and Krzemienica.

30 May 2002

EU07-477 31112 'Wetlina' Zagórz-Warszawa taking a detour via Pionki-Dêblin-Pilawa instead of running normally through Warka - all due to track-works between Radom and Warka. Pilawa.

29 Sep 2002

EU07-478 Ex 2702 'Lubuszanin' to Zielona Góra. Lublin G³ówny.

22 Dec 2001

EU07-478 Lublin G³ówny.

31 Dec 2001

EU07-478 Ex 7201 'Lubuszanin' from Zielona Góra entering Lublin.

07 Dec 2002

EU07-478 24103 'Bolko' Lublin-Wroc³aw. Góra W³odowska on the CMK line.

03 Apr 2004

EU07-480 rolling for the turntable at Gdynia Grabówek depot.

02 Feb 2002

EU07-481 at Gdynia Grabówek depot.

15 Jul 2003

EU07-484 entering Lublin with a fast train.

12 Aug 2001

EU07-484 21102 'Rej' Che³m-Warszawa Zachodnia between Lublin G³ówny and Lublin Rury.

29 Dec 2001

EU07-484 21102 'Rej' Che³m-Warszawa Zachodnia passing Stasin Polny train halt.

02 Mar 2002

EU07-484 12501 Warszawa Zachodnia-Lublin entering Na³êczów.

16 Nov 2002

EU07-485 Warszawa Odolany depot.

31 Aug 2003

EU07-486 with the fast train 'Bryza' from Szczecin to Olsztyn departing from Gdañsk Oliwa station.

04 Jul 2003

EU07-487 Gdynia Grabówek depot.

20 Jul 2002

EU07-487 97102 '£yna' Gdynia-Olsztyn. Pruszcz Gdañski.

23 Dec 2003

EU07-488 mail train Szczecin G³ówny-Lublin G³ówny. Lublin Rury.

02 Mar 2002

EU07-488 mail train Lublin G³ówny-Szczecin G³ówny passing Stasin Polny train halt.

02 Mar 2002

EU07-489 Gdynia Grabówek depot.

02 Feb 2002

EU07-489 97102 '£yna' Gdynia-Olsztyn. Gdañsk Oliwa.

31 Dec 2002

EU07-489 with the fast train No. 54102 from Gdynia to Katowice entering Gdañsk Wrzeszcz station.

27 Jun 2003

EU07-490 maneuvering at Olsztyn G³ówny station.

07 Jul 2003

EU07-491 82201 Szczecin G³ówny-Lublin G³ówny between Lublin Rury and Lublin G³ówny.

21 Nov 2002

EU07-492 21100 'Kochanowski' Lublin G³ówny-Warszawa Zachodnia. Lublin Rury.

24 Dec 2001

EU07-492 21102 'Rej' Che³m-Warszawa Zachodnia departing from Na³êczów.

16 Nov 2002

EU07-492 Ex 7201 'Lubuszanin' Zielona Góra-Lublin. Stasin.

01 Dec 2002

EU07-492 28101 'Che³mianin' Che³m/Zamo¶æ-Kostrzyn. Kutno.

29 Feb 2004

EU07-493 14115 'Podlasie' Terespol-Bielsko Bia³a.

30 Aug 2004

EU07-494 calling at Pruszcz Gdañski station with the fast passnger train No. 97101 '£yna' from Olsztyn to Gdynia.

29 Jun 2003

EU07-495 with the fast train from £ód¼ Fabryczna to Gliwice between Mas³oñskie Natalin and ¯arki Letnisko.

28 Jun 2003

EU07-497 Ex 1811 'Portowiec' Warszawa Wschodnia-Szczecin G³ówny. Grzêdzice Stargardzkie.

27 Aug 2002

EU07-498 IC 4501 'Stanis³aw Wysocki' from Gliwice. Gdynia G³ówna.

01 Feb 2002

EU07-498 75105 'Ba³tyk' Poznañ-Gdynia. Gdañsk G³ówny.

02 Jan 2003

EU07-499 maneuvering at Poznañ G³ówny station.

14 Jul 2003

EU07-501 with the fast night train No. 45201 from Bielsko Bia³a to Gdynia stopped for a long time at Gdañsk G³ówny station because of the railwaymen's strike.

09 Jul 2003

EU07-501 Gdynia Grabówek depot.

23 Feb 2004

EU07-503 82201 Szczecin G³ówny-Lublin G³ówny approaching its destination.

24 Dec 2002

EU07-503 58105 'Bryza' Olsztyn-Szczecin. Cieplewo.

06 Feb 2003

EU07-504 3033 from Inowroc³aw. Toruñ G³ówny.

25 Jun 2002

EU07-507 87334 from Pi³a. Poznañ G³ówny.

01 Jun 2003

EU07-508 passenger train from Leszno. Poznañ G³ówny.

19 Aug 2003

EU07-509 with the express 'Piast' from Gdynia to Wroc³aw at Gdañsk Wrzeszcz station.

16 Jul 2003

EU07-510 21102 'Rej' Che³m-Warszawa Zachodnia. Motycz.

06 Sep 2003

EU07-510 with the cars of IC 3501 'Lajkonik' Kraków G³ówny-Gdynia G³ówna between Gdynia G³ówna and Gdynia Leszczynki car depot.

23 Feb 2003

EU07-511 Katowice depot.

20 Dec 2003

EU07-512 calling at Gdañsk G³ówny station with the express No. 52400 'Czartoryski' from Gdynia to Lublin.

04 Jul 2003

EU07-512 Warszawa Odolany depot.

31 Aug 2003

EU07-514 Ex 5212 'Nida' Gdynia-Kielce passing Skowarcz train halt.

06 Feb 2003

EU07-515 Ex 6503 'Piast' Wroc³aw-Gdynia entering Poznañ G³ówny station.

11 Aug 2002

EU07-516 7012 Zwardoñ-Katowice. Pietrzykowice ¯ywieckie train halt.

31 Oct 2002

EU07-516 88221 Bielsko Bia³a-Racibórz leaving Pszczyna.

09 Nov 2003

EU07-519 Lublin depot.

27 Jan 2003

EU07-520 entering Ostrów Wielkopolski station with the fast train No. 61103 'Wroc³awianin' from Wroc³aw to Warszawa Wschodnia.

13 Aug 2003

EU07-523 Gdynia Grabówek depot.

15 Jul 2002

EU07-523 45101 Katowice-Gdynia G³ówna running through Gdynia Red³owo.

21 Jul 2002

EU07-523 after an accident. Gdynia Grabówek depot.

15 Jul 2003

EU07-524 heading for Lublin G³ówny. Lublin Rury.

29 Dec 2001

EU07-524 Ex 7201 'Lubuszanin' Zielona Góra-Lublin G³ówny between Lublin Rury and Lublin G³ówny.

01 Jan 2002

EU07-524 52101 'Wieniawski' Bydgoszcz-Lublin. Stasin.

18 Jun 2002

EU07-524 12101 'Cisy' Warszawa Zachodnia-Lublin near Stasin Polny train halt.

15 Dec 2002

EU07-524 26100 'Bolko' Lublin-Wroc³aw passing Motycz Le¶ny train halt.

15 Mar 2003

EU07-524 12101 'Cisy' Warszawa Zachodnia-Lublin. Stasin.

23 Nov 2003

EU07-525 at Olsztyn depot.

07 Jul 2003

EU07-526 mail train to Szczecin. Lublin G³ówny.

05 Oct 2001

EU07-526 with the fast train 'Rybak' from Olsztyn to Szczecin calling at Lêbork station.

27 Jun 2003

EU07-527 a stub track at Miêdzylesie station.

17 Aug 2004

EU07-528 Ex 7201 'Lubuszanin' Zielona Góra-Lublin G³ówny. Lublin Rury.

02 Dec 2001

EU07-529 with afast train from ¦winouj¶cie towards Szczecin between ¦winouj¶cie Odra and ¦winouj¶cie Przytór.

18 Jul 2001

EU07-529 mail train to Szczecin G³ówny between Lublin G³ówny and Lublin Rury.

16 Feb 2002

EU07-529 a stub track at Poznañ G³ówny station.

29 Aug 2003

EU07-530 Poznañ G³ówny.

19 Aug 2003

EU07-531 Ex 8304 'Barbakan' ¦winouj¶cie-Kraków G³ówny between ¦winouj¶cie and ¦winouj¶cie Odra.

15 Aug 2002

EU07-531 13107 'Kinga' Warszawa Wschodnia-Kraków G³ówny running through Tunel station.

12 May 2004

EU07-531 2027 Rzeszów-Przemy¶l. ¯urawica Rozrz±dowa.

06 Jun 2004

EU07-532 Ex 23401 'Jagie³³o' Lublin-Zakopane. Kraków £agiewniki.

04 May 2002

EU07-534 85106 'Bryza' Szczecin-Olsztyn passing Miedwiecko train halt.

25 Aug 2002

EU07-534 82201 Szczecin G³ówny-Lublin G³ówny at the very end of its journey, near the first signals of Lublin G³ówny station.

08 Mar 2003

EU07-535 Ex 1511 'Neptun' Warszawa Zachodnia-Gdynia G³ówna arriving at its destination.

01 Jan 2003

EU07-535 entering Gdañsk Oliwa station with the Ex No. 1511 'Neptun' from Warszawa Zachodnia to Gdynia.

05 Jul 2003

EU07-536 37103 '¦l±zak' Przemy¶l-Zielona Góra. Opole G³ówne.

01 May 2003

EU07-538 735 Katowice-Zwardoñ. Pszczyna.

08 Nov 2003

EU07-539 735 Katowice-Zwardoñ entering ¯ywiec.

31 Oct 2002

EU07-539 837 O¶wiêcim-Wodzis³aw ¦l±ski. Katowice.

04 May 2003

EU07-540 718 ¯ywiec-Katowice. Pszczyna.

07 Nov 2003

EU07-540 maneuvering at Pszczyna station.

08 Nov 2003

EU07-541 Szczecin G³ówny station.

23 Jul 2001

EU07-541 Ex 6503 'Piast' Wroc³aw-Gdynia passing Mi³ob±dz train halt.

24 Jul 2002

EU07-541 Ex 5602 'Piast' Gdynia-Wroc³aw running through Pruszcz Gdañski.

28 Jul 2002

EU07-543 a fast train to Szczecin G³ówny at its destination.

21 Jul 2001

EU07-543 with the fast train 'Krakowianka' from Kraków P³aszów to Ko³obrzeg. Pi³a G³ówna.

31 Jul 2003

EU07-544 'Bolko' Wroc³aw G³ówny-Lublin G³ówny entering Lublin.

21 Oct 2001

EU07-545 333 'Goral' to Bratislava. Katowice.

04 May 2003

© 2002-2020 Railways in Poland | Contact