Railways in Poland/ Poland/ Tr5 (PKP)
Tr5-65 in Wolsztyn roundhouse.

18 Aug 2003

© 2002-2020 Railways in Poland | Contact